YKS 2018 Fizik Konuları

2018 YKS Fizik Konuları

Değişen yeni sistem ile birlikte 2018 YKS fizik konuları da belli olmaya başladı. Bu kapsamda fen bilimleri başlığı altında kimya ve biyoloji ile birlikte test edilecek olan fizik dersinin konularının bir hayli fazla olduğunu da ifade etmek isteriz. Bu kapsamda 3 sınavın da 40 soru içerisinde test edilecek olması da neredeyse her konu başlığından soru gelmesine neden olacaktır. Bu da öğrencilerin her başlığa eşit önem vermesi gerektiğini göstermektedir.

Konu Başlıkları

Konu başlıklarının bir hayli fazla olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Bu kapsamda fizik bilimine girişten başlayarak elektrik, optik ve modern fiziğe kadar birçok konunun sınavda sorulabileceğini ifade edebiliriz.

YKS Sınavının Zorluğu

Konu başlıklarının bir hayli fazla olması ve bunlar arasından sınırlı sayıda soru sorulacak olması öğrencilerimizi tedirgin edebilecektir. Bu durumda yapılması gereken konu seçmeden tüm konulara iyi bir şekilde çalışmak olacaktır. Bu sayede en iyi başarıyı yakalamak mümkün olacaktır.

Sınavın zorluğu konusuna değinecek olursak ağırlıklı olarak LYS konularından sorular geleceği için öğrencileri bir miktar zorlayabileceğini ifade edebiliriz. Ancak iyi bir şekilde çalışan öğrenci için LYS’den farklı bir sonuç ortaya çıkmayacağını ifade edebiliriz.

Burada sadece bir husus ön plana çıkmaktadır ki o da yanlış yapılan soruların telafisi meselesidir. LYS’de fen bilimlerinde 90 soru sorulması bir sorunun diğeriyle telafi edilmesini sağlamaktaydı. Ancak bu sistemde 3 branştan toplam 40 sorunun sorulacak olması bir soruda yapılacak hatanın pahalıya mal olmasına neden olabilir.

Netice itibariyle ifade edecek olursak bu sınav sistemi ile önceki sınav sistemi arasında pek bir fark olmayacağını ifade edebiliriz. En büyük fark fizik dersinin iki farklı sınavda değil de tek sınavda sorulacak olmasıdır. Bu da aşırı derecede fazla olan konuların az bir soru sayısı ile test edilebilmesini olanaksız kılmasından kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle öğrencilerimizin de konu seçmeden tüm konulara aynı özeni göstermesi ve nihayetinde de başarıya ulaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu sistem değişikliğinin bir avantaj haline dönüştürülmesi de pek ala mümkün olabilecektir.

İşte o konular;

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Elektrostatik
 • Enerji
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
 • Modern Fizik
 • Kuvvet ve Hareket
 • Çembersel Hareket

Tüm derslerin dağılımını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili konuya gidebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir