2018 YKS Felsefe Grubu Konuları

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları

2018 yılında düzenlenecek olan YKS sınavında Felsefe grubu konuları neler olacağı öğrenciler tarafından oldukça merak edilmesine rağmen bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanların da ifade ettiği üzere konu başlıklarında bir farklılık olmayacak bunun yanı sıra soru sayılarında değişiklik olacak. Bu kapsamda felsefe alanında soruları cevaplayacak öğrencileri toplam sosyal bilimler alanında toplam 40 soru beklemektedir.

Bu 40 sorunun içerisinde felsefeye ayrılan kısımda ise 3 ana başlık bulunmaktadır. Bunlar mantık, psikoloji ve sosyoloji konularıdır. Peki bu ana başlıkların altında ne gibi alt başlıklar var diye merak ediyorsanız o halde buyurun yazımızı okumaya devam ediniz.

Konu Başlıkları

İlk olarak mantık konularının içeriğine bakacak olursak karşımıza 4 ana başlık çıkmaktadır. bunlar: klasik mantık, mantığa giriş, mantık ve dil, sembolik mantık olarak sıralanabilir.

İkinci olarak psikoloji konuları içerisinde de 4 ana başlık olduğunu ifade edelim. Bu alt başlıklar ise psikolojinin temel süreçleri, psikoloji bilimine giriş, öğrenme bellek düşünme ve ruh sağlığının temelleri olarak sıralanmaktadır.

Felsefe sınav konuları arasında yer alan 3.ana başlık ise sosyoloji olmaktadır. Diğer iki konu başlığına nazaran daha çok alt başlığa sahip olan bu konuda genel olarak 6 alt başlık olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar ise sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişme ve gelişme, toplumsal kurumlar, toplum ve kültür olarak sıralanmaktadır.

Soru Dağılımı

Konu başlıkları yukarıda belirttiğimiz şekilde olmasına rağmen henüz soru dağılımları ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak orantısal olarak daha önceki sistemle aynı olması beklenmektedir.

Zorluk seviyesine de değinecek olursak 2018 YKS Felsefe soruları biraz zihni bulandıran yorucu sorular olmaktadır. Zira hem bilgiye hakim olmanız hem de bu bilgiyi yorumlayabilmeniz sizlerden istenilmektedir. Bu sebeple de kafanız biraz bulanıklaşabilmektedir. Bunun için yapılması gereken konulara tam olarak hakimiyet sağladıktan sonra bol soru çözmek olacaktır. böylelikle hem zamandan tasarruf yapılabilecek hem de daha çok sorunun doğru cevaplanabilmesi mümkün olacaktır. Umarız ki bu sistemde her öğrencimiz istediği başarıyı elde edebilir ve ülkemiz geleceği için umut vaat eder.

İşte o merak edilen konular;

Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Sembolik Mantık
 • Mantık ve Dil

Sosyoloji Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplumsal Kurumlar

Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Ruh Sağlığının Temelleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme

2018 YKS Matematik Konuları

2018 YKS Matematik Konuları

Değişen üniversiteye giriş sınavları sistemi ile birlikte artık herkes yeni sistemin nasıl olacağını merak ederken yapılan açıklamalar nezdinde 2018 YKS matematik konuları neler olacağı hakkında sizlere bu yazımızda bilgi vereceğiz. Önceki sistemde YGS ve LYS şeklinde iki aşamalı olan sınav şimdi de TYT ve YKS olarak iki aşamaya ayrıldı ancak iki sınavın da aynı gün yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda TYT’yi YGS gibi YKS’yi de LYS gibi düşünebiliriz.

YKS Matematik Konuları 2018

YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre YKS konuları LYS ile aynı olacak. Bu kapsamda önceden de hatırlayacağınız üzere LYS’de ilk sorular YGS konularından olmaktaydı. Yani temel matematik bilgilerini ölçen mat 1 konuları idi. LYS’de ise mat 1 konularının yanı sıra ağırlıklı olarak mat 2 soruları sorulmaktaydı.

YKS’de soru sayısı 40’a düşürüldü ve konular değiştirilmedi. Yani temel sayılardan türev ve integral konularına kadar her alandan soru ile karşılaşabilmek mümkün olacak. Bu da demek oluyor ki artık bir konudan gelen soru sayısı azalacak. Dolayısıyla bir konuya ağırlık vererek daha çok soru cevaplamak yerine kişinin çok konuya ağırlık vermesi gerekmektedir.

Ancak hangi konulardan kaç soru geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Eğer tüm konu başlıklarından soru sorulması hedefleniyor ise bu durumda ağırlık verilecek bir konu kalmayacaktır. dolayısıyla da öğrenciler bu durumda zor olan konuları çalışmak yerine kolay konuları daha iyi öğrenerek farklı bir strateji geliştirebilirler. Bu bakımdan soruların az olması bir avantaj gibi görünse de bu durum herkes için aynı olduğu için sıralamalarda pek bir değişiklik yaşanmayacaktır.

YKS Matematik konuları ayrıca dereceyi hedefleyen öğrenciler için ise yeni değişiklik pek de iç açıcı olmayacaktır. Zira zor konulardan çok soru gelmesi ve bu öğrencilerin aradaki farkı açması bu sayede mümkün olmaktaydı. Eğer yeni sistem ile birlikte eşit soru dağılımı yapılır ise bu durumda rakipleri ile aralarındaki farkın daha da çok kapanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu sistemin ilk defa denenecek olması da sınavların kolay yapılacağı şeklinde dedikodulara sebebiyet de vermektedir.

İşte o konular;

 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral
 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon

2018 YKS Coğrafya-1 Konuları

Değişen sınav sisteminde 2018 YKS Coğrafya-1 konuları ve soru sayıları oldukça merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda soru sayısı ile ilgili net bir açıklama yapılmaz iken edebiyat ile coğrafya sınavlarının aynı test içerisinde olacağını ifade edebiliriz. Bu kapsamda LYS sınavında edebiyat ile coğrafya testleri toplamda 80 soru iken yeni sistemde 40 soruya düşmektedir. Bu orantı ile hesap edecek olursak LYS sınavında sorulan 24 coğrafya sorusunun YKS sınavında 12 soruya düşmesini bekleyebiliriz. Soru sayısının bu kadar az olması ise tüm konulardan birer tane soru gelmesi anlamına gelebilecektir.

YKS Coğrafya-1 Konuları

LYS’de yer alan Coğrafya-1 konuları YKS’de de sorulmaya devam edilecek. Bu kapsamda beşeri ve doğal sistemler, ekonomik faaliyetler, çevre ve toplum, dünya bölgeleri ve iklimler ve Türkiye’nin konumu konularından öğrencilerimiz sorular ile karşılaşacaklardır.

Coğrafya testi aynı zamanda genel kültür bilgimizi ölçmektedir. Bu sebeple kitaplardan sınava çalışmamızın bir katkısı olacaktır ancak bununla birlikte öğrendiğimiz bilgileri yorumlayabilme yeteneğimizin de bulunması gerekmektedir. Ayrıca birtakım sorularda saat hesaplamaları gibi, matematiksel veriler kullanılması da gerekmektedir. Bunun yanı sıra tabloları okumak da son derece önem arz etmektedir. dolayısıyla çok yönlü bir çalışma ile bu sınavdan başarı elde etmek mümkün olacaktır.

YKS 2018 Coğrafya-1 Zorluk Seviyesi

LYS ve YGS sınavlarında sorulan coğrafya sorularının seviyelerine bakacak olursak öğrencileri çok da zorlamadığını görebiliriz. Bu sebeple YKS’de de bu standartta devam edilebileceğini söyleyebiliriz. Yeteri kadar çalışan ve yorumlama yeteneğine sahip olan öğrencilerin yüksek puanlar alabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Soru sayısının azalması ise önemsiz olan konuların sorulma ihtimalini daha da düşürecektir. Dolayısıyla en temel ve önemli olan konulardan sorular ağırlıklı olarak gelecektir. Bu da çalışma stratejisi geliştiren öğrenciler için önemli olacaktır. Bununla birlikte soru sayısının az olması öğrenciler arasındaki geniş puan farklılıklarını da azaltacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin hedefinin soruların tamamını doğru cevaplamak olması gerektiğini belirtebiliriz. Böylelikle tam puan almaya yaklaşan öğrencilerin sayısında da ciddi bir artış görülecektir. Bu durum özellikle tercih döneminde sıkıntı oluşturabilir.

Diğer tüm derslerin konularını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

YKS 2018 Fizik Konuları

2018 YKS Fizik Konuları

Değişen yeni sistem ile birlikte 2018 YKS fizik konuları da belli olmaya başladı. Bu kapsamda fen bilimleri başlığı altında kimya ve biyoloji ile birlikte test edilecek olan fizik dersinin konularının bir hayli fazla olduğunu da ifade etmek isteriz. Bu kapsamda 3 sınavın da 40 soru içerisinde test edilecek olması da neredeyse her konu başlığından soru gelmesine neden olacaktır. Bu da öğrencilerin her başlığa eşit önem vermesi gerektiğini göstermektedir.

Konu Başlıkları

Konu başlıklarının bir hayli fazla olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Bu kapsamda fizik bilimine girişten başlayarak elektrik, optik ve modern fiziğe kadar birçok konunun sınavda sorulabileceğini ifade edebiliriz.

YKS Sınavının Zorluğu

Konu başlıklarının bir hayli fazla olması ve bunlar arasından sınırlı sayıda soru sorulacak olması öğrencilerimizi tedirgin edebilecektir. Bu durumda yapılması gereken konu seçmeden tüm konulara iyi bir şekilde çalışmak olacaktır. Bu sayede en iyi başarıyı yakalamak mümkün olacaktır.

Sınavın zorluğu konusuna değinecek olursak ağırlıklı olarak LYS konularından sorular geleceği için öğrencileri bir miktar zorlayabileceğini ifade edebiliriz. Ancak iyi bir şekilde çalışan öğrenci için LYS’den farklı bir sonuç ortaya çıkmayacağını ifade edebiliriz.

Burada sadece bir husus ön plana çıkmaktadır ki o da yanlış yapılan soruların telafisi meselesidir. LYS’de fen bilimlerinde 90 soru sorulması bir sorunun diğeriyle telafi edilmesini sağlamaktaydı. Ancak bu sistemde 3 branştan toplam 40 sorunun sorulacak olması bir soruda yapılacak hatanın pahalıya mal olmasına neden olabilir.

Netice itibariyle ifade edecek olursak bu sınav sistemi ile önceki sınav sistemi arasında pek bir fark olmayacağını ifade edebiliriz. En büyük fark fizik dersinin iki farklı sınavda değil de tek sınavda sorulacak olmasıdır. Bu da aşırı derecede fazla olan konuların az bir soru sayısı ile test edilebilmesini olanaksız kılmasından kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle öğrencilerimizin de konu seçmeden tüm konulara aynı özeni göstermesi ve nihayetinde de başarıya ulaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu sistem değişikliğinin bir avantaj haline dönüştürülmesi de pek ala mümkün olabilecektir.

İşte o konular;

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Elektrostatik
 • Enerji
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
 • Modern Fizik
 • Kuvvet ve Hareket
 • Çembersel Hareket

Tüm derslerin dağılımını öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili konuya gidebilirsiniz.

2018 TYT – YKS Geometri Sınavı En İyi Test ve Çalışma Kitapları

2018 TYT – YKS Geometri Sınavı En İyi Test ve Çalışma Kitabı Önerileri

Her yıl milyonlarda öğrenci istedikleri bölümlere ve üniversitelere yerleşmek için sınava giriyor. Girdikleri bu sınavın stresti birçok öğrencinin hem ruhsal hem fiziksel sağlığını tehlikeye atıyor. YÖK başkanının yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin daha rahat bir şekilde sınava hazırlanmalarına sağlayacak daha sağlıklı bir hazırlık süreci geçirmelerini sağlayacak yeni bir sınav sistemi yürürlüğe girdi. Yeni gelen bu sınav sistemi hakkında pek detaylı açıklama henüz bulunmuyor. Birçok öğrenci sınavda hangi derste soru sayılarında içeriğinde nasıl bir değişiklik olduğunu merak ediyor ve meraklarına bir yanıt arıyorlar.

2018 TYT Geometri çalışma ve test kitabı çok önemli çünkü sınavda da oldukça fazla bir yüzdeliğe ve etkiye sahip olan Geometri dersi hakkında TYT ve YKS sınavında gelecek soru sayısına ilişkin ve konularına ilişkin kamuoyuna net bir bilgi ulaşmış gibi gözükmüyor. Bu durumda birçok öğrencinin gerilmesine sebep oluyor. Sınava hazırlanırken nasıl bir yol izleyeceklerini ve hangi dokümanları tercih edeceklerini bilmiyorlar. Bu sebeple sürekli kitap önerileri araştırması yapıyorlar. Yazımızın devamını takip ederek geometri dersinde nasıl bir kaynak seçimi yapmanız gerektiğini ve hangi noktalara dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

2018 TYT Geometri Kitabı için Hangi Kaynakları Tercih Etmeliyim

Kaynak seçiminde dikkat etmeniz gereken esas nokta, sizin seviyenizdir. Seviyenizin altında bir kitap seçerek, sınava hazırlanmanız gereken vakti boş yere harcamış olursunuz. Seviyenizin üstünde bir kitabı seçerek de vakit kaybı yaşarsınız. Sınava en doğru hazırlanabileceğiniz kitabı seviye tespiti yaparak bulabilirsiniz.

TYT 2018 Geometri ders, test ve çalışma kitabı tavsiyesi, önerisi için başlangıç düzeyinden başlamak istiyor iseniz birinci seviye olan kitapları almanız sizin için doğru bir tercih olacaktır.  Eğer başlangıç seviyesindeki soruların size kolay geldiğini düşünüyor iseniz de orta seviye bir kitap alabilirsiniz. Böylece vaktinizi basit sorulara harcamamış olursunuz.

Daha seçici sorulara sahip olan ileri düzey Geometri kitaplarını alarak da sınavda belli bir kısmın çözebildiği zorlukta sorular ile baş etmeye çalışabilirsiniz.

Geometri ile alakalı tavsiye edebileceğimiz bir başka konu ise farklı yayın evlerinden test kitapları almanızdır. Böylece daha çok soru tipine aşina olabilirsiniz.

TYT 2018 Matematik çalışma ders ve çalışma kitabı için en ilgili olan yazımızı ziyaretde bulunabilirsiniz.

2018 TYT Matematik Hazırlık – Kaynak ve Test Kitapları

2018 TYT Matematik Sınavına Hangi Kaynaklar İle Hazırlanabilirim?

Geçtiğimiz hafta üniversite sınav sisteminin değişmesi ile beraber birçok öğrencinin aklında yanıtlanacak tonla soru oluştu. Değişen sınav sistemin dersleri veya soru tiplerine herhangi bir etkisi olup olmayacağını merak eden milyonlarca aday sınava çalışırken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda oldukça fazla kafa karışıklığı yaşıyor. YÖK’ten gelen açıklamalara göre sadece soru sayılarında bir değişiklik olduğu, müfredatta ise herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. Bu açıklamaya rağmen öğrenciler gene de tam istedikleri yanıta ulaşamamaktan şikâyet ediyorlar.

2018 TYT Matematik Test ve Kaynak Kitaplar

Yeni gelen sistemle beraber matematik sorularında nasıl bir değişim olacağını tam olarak yanıt bulması biraz zaman alacağa benziyor. Fakat soru sayısının 40 olması kesinlik kazanan konulardandır. TYT Matematik sınavında içerik olarak daha temel işlem kabiliyetini ölçme odaklı olacağında dolayı daha bir kolaylık olması bekleniyor. İkinci oturumda ki sınava oranla öğrencilerin ilk aşamada ki sınava daha rahat hazırlanmaları ve sınavın temel yeteneklere dayalı olmasından dolayı öğrencilerin daha başarılı olması bekleniyor. Bunun için en iyi kaynak kitaplar ve test kitapları gerekiyor.

TYT Matematiğe Hangi Yayınevi Kaynağı ile Hazırlanabilirim?

Daha temel düzeyden başlamak istiyor iseniz ve işlem kabiliyetiniz sıfır ise Antrenmanlar İle Matematik test kitabı serisini alabilir ve temelden matematik öğrenebilirsiniz.

Eğer daha orta düzey bir seviyeye sahip iseniz de piyasada B seviyesi olarak satılan kitaplardan satın alabilirsiniz. Birçok yayın evi orta düzey TYT matematik test kitapları basmaktadır. İstediğiniz evine ait kitabı satın alabilirsiniz.

Daha zor sorular çözmek istiyor iseniz de C serisi olarak geçen kitapları tercih edebilirsiniz ve bu kitaplardaki sorularla oldukça fazla kendinizi zorlamanız mümkündür. Seçici sorular barındıran bu kitap serilerine birçok kitap evinden ulaşabilirsiniz.

Ya da hem kolay hem orta seviye hem de ileri seviye sorular çözmek istiyor iseniz de tüm bu türleri barındıran test kitaplarını seçebilirsiniz.

2018 YKS Edebiyat Konuları ve Soruların Dağılımı

2018 YKS Edebiyat Konuları

Değişen yeni sınav sistemi ile birlikte 2018 YKS edebiyat konuları neler olacağı en çok merak edilen hususlar arasında yer almaya başladı. Bu kapsamda belirtmek isteriz ki öğrencilerimizin telaş etmelerine gerek yoktur zira daha önce LYS’de hangi konular çıkıyorsa YKS’de de aynı konular çıkacak. Ancak en büyük fark soru sayısında meydana gelmektedir. Bu kapsamda daha önceden 56 edebiyat sorusu sorulurken şimdi bu sayı 40’a düşürülmüş durumdadır. Bu sebeple konulardan gelecek soru sayılarında bir miktar azalma olacağını söyleyebiliriz.

YKS Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımları

YKS edebiyat soruları bilgi ağırlıklı olacak. Yani şairler, yazarlar, romanlar ve topluluklar öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmeye yönelik olacak. Ancak LYS’ye nazaran YKS’de soru sayısının az olması bazı konulardan soru sayısının kısılması anlamına gelecektir. Bu kapsamda ÖSYM ve YÖK’ün hali hazırdaki zihniyetine bakılacak olursa paragraf tarzında olan ve anlayıp yorumlamayı gerektiren soruların sayısında çok fazla azaltmaya gitmeyeceğini tahmin edebiliriz.

Bunun yerine bilgi ağırlıklı sorulardan bir kısıntıya gidilebilir. Bu da sınavda elde edilecek başarıları bir miktar artıracaktır. Dolayısıyla doğru sayınızın fazla olması sizleri şaşırtmasın. Eğer sınav bu tarzda kolay bir şekilde yapılırsa genel olarak herkesin puanı yükseleceği için sıralamanız çok fazla artmayabilir.

Konulara kısaca bakılacak olursa İslamiyet öncesi ve sonrası Türk edebiyat dönemleri konusunun büyük bir ağırlığı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu dönemlerin ve bu dönemlerde yazarlık veya şairlik yapanların toplulukları ile birlikte iyi bilinmesi gerekmektedir.

2018 YKS Türkçe – Edebiyat Konuları

Dönemler haricinde metin türlerini de iyi bir şekilde bilmek gerekmektedir. olay ve durum etrafında gelişen metinler ile şiirlerin iyi bir şekilde tefrik edilmesi istenilmektedir. Bu kapsamda şiir türlerinin de iyi bir şekilde bilinmesi icap etmektedir zira sınavda şiir verilerek bunun hangi tarzda yazıldığı sorulabilmektedir.

Genel olarak özetleyecek olursak soru sayısı daha az olacak ve konulardan gelen sorular eşit dağılmak zorunda kalacak dolayısıyla da her konuya hakim olmanız istenmektedir. Çalışmalarınızı da bu doğrultuda yaparak hazırlıklarınızı sürdürür iseniz her sınav sisteminde başarıyı elde edebileceğinizi belirtmek isteriz.

2018 YKS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları

2018 YKS Fen Bilimleri Konuları

Bu sene yapılacak olan YKS sınavında sorulacak toplam 160 sorunun 40’ı YKS fen bilimleri konuları arasından sorulacaktır. Fen bilimleri sınavının içerisinde ise 3 farklı alan olacaktır. Bunları fizik, kimya ve biyoloji olarak sıralayabiliriz. 3 farklı branştan sorulacak soruların toplamı ise 40 olacak. Peki bu bilim dallarında hangi konulardan sorulacak diye merak ediyorsanız o halde uzmanların ifadeleri doğrultusunda sizlere açıklamalar yapalım.

Konu Başlıkları

Değiştirilen eski sisteme göre fizik kimya ve biyoloji dersleri LYS sınavında bir oturumda sorulmaktaydı. Bu kapsamda ağırlıklı olarak LYS konuları sorulmaktaydı ve birkaç tane de YGS konularından serpiştirilmekteydi. Bu kapsamda yeni sistemde ise soru sayısının düşürülmesi nedeniyle ağırlığın daha da fazla bir şekilde LYS konularına verilmesini beklemekteyiz. Bu sebeple de öğrencilerimiz ders çalışma planlarını hazırlarken bunu göz önünde bulundurmayı unutmamalıdırlar.

Bu 3 ana dersten ne kadar soru geleceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak üç aşağı beş yukarı aynı sayıda soru geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır nitekim eski sistemde de durum böyleydi.

YKS 2018 Fen Bilimi Soru Dağılımı

LYS sistemine göre öğrenciler bir oturumda fizik, kimya ve biyoloji derslerini çözmekteydiler. Bu kapsamda her birinden 30’ar soru sorulmakta ve 45’er dakika verilmekteydi. Böylelikle sınav tamamlanmaktaydı. Ancak yeni sınav sisteminde 3 dersten toplam 40 soru sorulacak ve böylelikle daha kısa bir zaman diliminde sınav tamamlanmış olacak.

2018 YKS Fen Bilimleri Konuları

Sınavda ağırlıklı olarak LYS konularının sorulacak olması öğrencilerin başarısını yakından etkileyecektir. Zira YGS’de yer alan bazı temel fen soruları bu sınavda olmayacak ve öğrencilerin yüksek not almaları biraz zorlaşacak. Bununla birlikte her konu başlığında birer soru gelecek olması da her alana eşit önem verilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple de sınav kimileri için kolay olacakken kimileri için de bir hayli zor olabilecektir. Dolayısıyla şimdiden net bir ifadede bulunmak maalesef ki mümkün olmamaktadır.

Ancak netice itibariyle fen bilimleri sınav konuları fazla olmasına rağmen soru sayısının az olması öğrencilerin karşısında bir problem olarak durmaktadır.

Fen Bilimleri Sınav Konuları Şöyledir;

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Kuvvet ve Hareket
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Dalgalar
 • Optik
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Diğer tüm derslere ait YKS Konu dağılımlarına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2018 TYT Sınav Konuları ve Ders Dağılımı

TYT 2018 Sınav Konuları, Derslere Göre Dağılım

Önceki dönemlerde üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar YGS ve LYS sınavından geçiyordu. Fakat alınan yeni kararla birlikte artık TYT sınavı devreye girdi. Fakat ön aşama sınavı olarak tabir edilen TYT sınavına da girmeye zorunlu tutulmuş oldu. Eğer ki okumak istediğiniz bölümler ve Üniversitelerde yer almak istiyorsanız ilk öncellikle TYT sınavına mutlaka girmeniz gerekecektir. TYT, Temel yeterlilik testi olarak adlandırılmaktadır. TYT sınavına girecekleri doğal olarak yakından ilgilendiren önemli konular var. Bunlardan en önemlisi, 2018 TYT sınav konuları olduğu diyebiliriz.

TYT 2018 Sınavı Derslere Göre Soru Dağılımı

2018 TYT Sınav konuları derslere göre

Hangi konulardan sorumlusunuz, hangi dersten kaç soru gelecek ve ağırlıkta olan içerikler ne olacak adayların kafalarına takılan önemli sorulardan birisidir diyebiliriz. TYT sınavında sorumlu olduğunuz dersler ve konular var. Derslere göre dağılımın nasıl olduğunu bilmeniz ve sınava o şekilde çalışmanız gerekir. Yeni sınav sisteminden hedeflemiş olduğunuz puanı alabilmeniz adına bunun bilinmesi gerekiyor.

İlk Oturum olarak karşımıza çıkan TYT ( Temel Yetenek Testi) Dersleri ve konu dağılımına göz attığımız zaman ise;

 • Türkçe
 • Matematik
 • Geometri

Olmak üzere üç temel dersten sorumlu olacaksınız. İlk Oturumda karşınıza bu dersler gelecek ve her bir doğru net yaptığınız zaman ise 6.2 puan hesaplaması yapılacaktır. Burada önemli olan hususlardan birisi de sınav gelip çattığında ilk oturum olarak karşımıza çıkan TYT sınavında netlerinizi yüksek çıkartmaya çalışmanız olacaktır. Aynı zamanda Türkçe %50, Matematik ve Geometri her birisi bir olmak kaydıyla %50 ağırlıkta bir dağılım yapılmıştır. TYT, ilk aşama sınavını geçmek isteyen öğrenciler Matematik ve Türkçe derslerinde ter dökmeye çalışacaktır.

2018 TYT SINAV KONULARI – DERS DERS

İlk oturumu geçmenizin ardından sorumlu olacağınız hususlardan birisi de ikinci oturum olacaktır. İkinci Oturum alan sınavıdır.  Baraj puanını geçen öğrenciler bu sınava girmeye hak kazanmış olacaktır. İkinci Oturum sınavlarında sorumlu olduğunuz sınav ve ders konuları bulunuyor. Diğer oturum ile ikinci oturum birbirinden farklıdır. Sınava hazırlanan öğrencilerinde bunları birbirine karıştırmaması gerekmektedir. TYT 2018 sınav konuları kadar alan sınavına gireceklerinde çalışacakları ders konuları fazlasıyla önem arz etmeye başlamaktadır. Derslere göre dağılım nasıl olduğu bakıldığında ise şu şekilde olduğunu belirtmemiz gerekir. Buna göre,

 • 2018 TYT MATEMATİK KONULARI
 • 2018 TYT GEOMETRİ KONULARI
 • 2018 TYT FİZİK KONULARI
 • 2018 TYT KİMYA KONULARI
 • 2018 TYT BİYOLOJİ KONULARI
 • 2018 TYT EDEBİYAT KONULARI
 • 2018 TYT COĞRAFYA-1 KONULARI
 • 2018 TYT TARİH KONULARI
 • 2018 TYT COĞRAFYA-2 KONULARI
 • 2018 TYT FELSEFE GRUBU VE DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
 • 2018 TYT YABANCI DİL KONULARI

Benzer kaliteli makalelerimizin arasında yer alan bir diğer yazımız olan YKS 2018‘e de bir bakarsanız çok daha bilgi sahibi olabilirsiniz.